1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng Quản trị nhân sự

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ BSC VÀ KPIs

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp người học hiểu biết về BSC và KPIs, đồng thời biết cách sử dụng BSC và KPIs hiệu quả trong công tác quản lý. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi có thể:

 • Hiểu biết một cách có hệ thống về BSC và KPIs

 • Nắm được phương pháp xây dựng và sử dụng BSC & KPIs để quản lý và đánh giá hiệu quả công việc trong doanh nghiệp Việt Nam.

 • Có các công cụ cần thiết để triển khai

 • Xây dựng hệ thống đào tạo, lương thưởng trên cơ sở BSC và KPIs

 • Ứng dụng BSC và KPIs để tái cấu trúc doanh nghiệp

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu biết một cách có hệ thống về BSC và KPIs

 • Nắm được phương pháp xây dựng và sử dụng BSC & KPIs để quản lý và đánh giá hiệu quả công việc trong doanh nghiệp Việt Nam.

 • Có các công cụ cần thiết để triển khai

 • Xây dựng hệ thống đào tạo, lương thưởng trên cơ sở BSC và KPIs

 • Ứng dụng BSC và KPIs để tái cấu trúc doanh nghiệp

Đối tượng tham dự

 • Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý trung và cao cấp

 • Cán bộ phòng kế hoạch, phòng nhân sự

 • Các cá nhân, nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp

Phần 1: Tổng quan về quản lý và đánh giá hiệu quả công việc

 • Hiệu quả công việc
 • Tầm quan trọng của công tác đánh giá

 

Phần 2: BSC

 • BSC là gì?
 • Vai trò và ý nghĩa của BSC
 • Điều kiện ứng dụng
 • Các thuận lợi và khó khăn
 • Xác định chiến lược và các mục tiêu ngắn, trung, dài hạn của doanh nghiệp
 • BSC các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
 • BSC các mục tiêu của phòng, ban, nhóm, cá nhân

 

Phần 3: KPIs

 • KPIs là gì?
 • Vai trò và ý nghĩa của KPIs
 • Xác định KPIs cho các chiến lược cũng như các vị trí, công việc
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát KPIs cũng như việc thực hiện theo KPIs

 

Phần 4: Kết hợp BSC và KPIs

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát