1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng Quản trị nhân sự

KỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp các cấp lãnh đạo, quản lý, cán bộ phòng nhân sự… phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự một cách hiệu quả, khoa học hơn.

Lợi ích của khóa học

 • Khóa học được thiết kế nhằm giúp các cấp lãnh đạo, quản lý, cán bộ phòng nhân sự… phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự một cách hiệu quả, khoa học hơn. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi có thể:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự.

 • Hiểu rõ mục tiêu tuyển dụng, từ đó đề ra các tiêu chuẩn cần thiết.

 • Nắm bắt và vận dụng linh hoạt các phương pháp phỏng vấn

 • Biết cách dẫn dắt, thực hiện phỏng vấn và đánh giá ứng viên một cách khách quan

 • Nâng cao các kỹ năng cần thiết cho việc phỏng vấn, tuyển chọn.

 • Nắm rõ các phương pháp đặt câu hỏi phỏng vấn.

Đối tượng tham dự

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của doanh nghiệp

 • Cán bộ phòng nhân sự, cán bộ phụ trách tuyển dụng trong doanh nghiệp

Phần 1: Tổng quan về phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự

 • Quy trình tuyển dụng nhân sự
 • Vai trò của công tác phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự

 

Phần 2: Phỏng vấn ứng viên

 • Các hình thức phỏng vấn
 • Chuẩn bị trước phỏng vấn
 • Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của cuộc phỏng vấn.
 • Các phòng ban liên quan: vai trò và trách nhiệm
 • Quy trình tiến hành phỏng vấn
 • Các phương pháp đặt câu hỏi
 • Một số lưu ý trong khi phỏng vấn ứng viên

 

Phần 3: Tuyển chọn nhân sự

 • “Tuyển” và “Chọn”
 • Quy trình tuyển chọn nhân sự
 • Các cơ sở để đánh giá ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng
 • Phương pháp quan sát hành vi, ngôn ngữ và cử chỉ ứng viên.
 • Các công cụ, kỹ năng bổ trợ

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát