1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng Quản trị nhân sự

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp các cán bộ nhân sự (chuyên hoặc không chuyên) hiểu rõ hơn và có thể xây dựng thang bảng lương và chế độ đãi ngộ hợp lý cho doanh nghiệp. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của một thang bảng lương và chế độ đãi ngộ hợp lý
 • Biết rõ các căn cứ pháp lý để xây dựng thang bảng lương và chế độ đãi ngộ
 • Quy trình, quy định về việc đăng ký thang bảng lương
 • Đánh giá các vị trí trong doanh nghiệp để xây dựng bảng lương và chế độ đãi ngộ một cách hợp lý.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến thang bảng lương và chế độ đãi ngộ.

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của một thang bảng lương và chế độ đãi ngộ hợp lý

 • Biết rõ các căn cứ pháp lý để xây dựng thang bảng lương và chế độ đãi ngộ

 • Quy trình, quy định về việc đăng ký thang bảng lương

 • Đánh giá các vị trí trong doanh nghiệp để xây dựng bảng lương và chế độ đãi ngộ một cách hợp lý.

 • Xử lý các vấn đề liên quan đến thang bảng lương và chế độ đãi ngộ.

Đối tượng tham dự

 • Cán bộ lãnh đạo cao cấp, chủ doanh nghiệp.

 • Cán bộ phòng nhân sự, phòng kế hoạch, công đoàn

Phần 1: Tổng quan về hệ thống lương thưởng

 • Thành phần của hệ thống lương thưởng
 • Các quy định pháp luật có liên quan
 • Nguyên tắc 3P

 

Phần 2: Xây dựng hệ thống lương thưởng

 • Phân tích nhu cầu của con người
 • Phân tích công việc
 • Xây dựng bản mô tả công việc
 • Đánh giá hiệu quả công việc
 • Xây dựng quy chế lương, thưởng và các hình thức đãi ngộ khác

 

Phần 3: Các công cụ, phương pháp hỗ trợ

 • BSC
 • KPIs

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát