1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng mềm

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI

Giới thiệu về khóa học

Ngày này, khi mọi mặt của đời sống đều phát triển không ngừng thì sự thay đổi mang tính thường trực và tất yếu. Khóa học này được thiết kế nhằm giúp học viên hiểu và thích ứng với sự thay đổi diễn ra liên tục trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung. Kết thúc khóa học, học viên được mong đợi có thể:

 • Giải thích được bản chất của sự thay đổi
 • Nhận thức đúng về vai trò của nhà quản lý với những thay đổi trong doanh nghiệp
 • Xác định được những tác động của sự thay đổi lên nhân viên
 • Giải thích được chu kỳ diễn biến tâm lý trong quá trình thay đổi
 • Mô tả được quá trinh thay đổi
 • Áp dụng thành công quy trình thực hiện thay đổi

Lợi ích của khóa học

 • Giải thích được bản chất của sự thay đổi

 • Nhận thức đúng về vai trò của nhà quản lý với những thay đổi trong doanh nghiệp

 • Xác định được những tác động của sự thay đổi lên nhân viên

 • Giải thích được chu kỳ diễn biến tâm lý trong quá trình thay đổi

 • Mô tả được quá trinh thay đổi

 • Áp dụng thành công quy trình thực hiện thay đổi

Đối tượng tham dự

 • Các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý

 • Cán bộ nhân viên doanh nghiệp

 

Phần 1: TẠI SAO PHẢI THAY ĐỔI

 • Cơ hội và thách thức của quá trình toàn cầu hóa. Thay đổi hay là …chết
 • Tầm quan trọng và tác động của thay đổi
 • Thay đổi và thoát khỏi lối mòn

 

Phần 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI

 • Phân tích môi trường vĩ mô
 • Phân tích môi trường vi mô và tác nghiệp
 • Phân loại sự thay đổi
 • Định hướng tương lai

 

Phần 3: QUY TRÌNH ĐỂ THAY ĐỔI

 • Mục tiêu cho sự thay đổi
 • Kế hoạch hành động và triển khai
 • Truyền thông và huấn luyện nhân viên về sự thay đổi
 • Thể chế hóa các phương cách mới trong quá trình thay đổi
 • Xây dựng và triển khai văn hóa mới
 • Giám sát và đánh giá sự thay đổi
 • Điều chỉnh kế hoạch thay đổi kịp thời

 

Phần 4: NHỮNG RÀO CẢN

 • Tại sao ta không thay đổi???
 • Phân loại nhân viên trong quá trình thay đổi
 • Rào cản và phương thức vượt qua

 

Phần 5: SỰ THẬT VỀ “THAY ĐỔI”

 • Điều gì đang xảy ra trong thực tế
 • Tại sao các công ty thất bại khi thay đổi
 • Những bài học đắt giá về sự thay đổi

 

Phần 6: DUY TRÌ SỰ THAY ĐỔI

Thực hành các tình huống thực tế trong công việc

 

Phần 7: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SAU KHÓA HỌC

Lập kế hoạch hành động sau khóa học

 

Phần 8: KIỂM TRA

Làm bài kiểm tra 15 câu

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát