1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng mềm

KỸ NĂNG HỢP TÁC, LÀM VIỆC NHÓM

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả của các nhóm làm việc, giúp các nhóm trưởng cũng như thành viên nhóm có hiểu biết rõ ràng về làm việc nhóm. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ:

 • Hiểu được vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của làm việc nhóm

 • Hiểu và biết cách kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của nhóm

 • Nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho làm việc nhóm

 • Hiểu rõ những mâu thuẫn, xung đột có thể phát sinh và biện pháp giải quyết

 • Nắm rõ các giai đoạn phát triển của nhóm

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu được vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của làm việc nhóm

 • Hiểu và biết cách kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của nhóm

 • Nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết cho làm việc nhóm

 • Hiểu rõ những mâu thuẫn, xung đột có thể phát sinh và biện pháp giải quyết

 • Nắm rõ các giai đoạn phát triển của nhóm

Đối tượng tham dự

 • Mọi cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao năng lực làm việc nhóm

Phần 1: Tổng quan về nhóm và làm việc nhóm

 • Thế nào là nhóm?
 • Tầm quan trọng của làm việc nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của nhóm
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhóm

 

Phần 2: Định vị các cá nhân trong nhóm

 • Hiểu rõ bản thân cũng như từng thành viên của nhóm
 • Xây dựng tinh thần đồng đội.
 • Vai trò, nhiệm vụ của người trưởng nhóm.
 • Xây dựng mục tiêu nhóm
 • Thống nhất mục tiêu của nhóm với mục tiêu của cá nhân cũng như của tổ chức

 

Phần 3: Các kỹ năng cần thiết cho làm việc nhóm

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 • Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lập kế hoạch làm việc

 

Phần 4: Xung đột

 • Các hình thức của xung đột
 • Nguồn gốc của các xung đột
 • Các cách giải quyết xung đột

 

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát