1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng quản lý

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH, GIAO VIỆC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp các nhà lãnh đạo, các cấp quản lý sử dụng hợp lý nguồn lực của cấp dưới để hoàn thành công việc với năng suất và hiệu quả cao. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Nắm vững kiến thức về công tác lập kế hoạch, giao việc và kiểm soát công việc.
 • Phát huy tối đa nguồn lực của cấp dưới.
 • Nắm rõ năng lực cấp dưới và biết cách phân công công việc hợp lý, khách quan.
 • Biết cách ủy thác công việc một cách khoa học và hiệu quả.
 • Nắm vững và vận dụng hiệu quả các công cụ, quy trình, phương pháp để phân công công việc hiệu quả.

Lợi ích của khóa học

 • Nắm vững kiến thức về công tác lập kế hoạch, giao việc và kiểm soát công việc.

 • Phát huy tối đa nguồn lực của cấp dưới.

 • Nắm rõ năng lực cấp dưới và biết cách phân công công việc hợp lý, khách quan.

 • Biết cách ủy thác công việc một cách khoa học và hiệu quả.

 • Nắm vững và vận dụng hiệu quả các công cụ, quy trình, phương pháp để phân công công việc hiệu quả.

Đối tượng tham dự

 • Các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp

 • Đội ngũ quản lý cấp trung

 • Các nhân viên làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu phát triển và hoàn thiện kỹ năng này.

Phần 1: Mở đầu

 • 3 bước quan trọng giúp nhà quản lý hiện thực hóa mục tiêu
 • Vai trò của một kế hoạch làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.
 • Tầm quan trọng của việc dùng “đúng người”, “đúng chỗ”, “đúng lúc”.
 • Ý nghĩa của việc kiểm soát công việc.

 

Phần 2: Lập kế hoạch

 • Xác định mục tiêu
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
 • Lên danh sách các việc cần làm và thứ tự ưu tiên
 • Gắn mốc thời gian cho các đầu việc
 • Dự kiến các tình huống phát sinh
 • Các công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch

 

Phần 3: Giao việc

 • Các cơ sở để giao việc
 • Đánh giá và lựa chọn nhân sự thích hợp
 • Quy trình và phương pháp giao việc hiệu quả
 • Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cá nhân liên quan

 

Phần 4: Kiểm soát công việc:

 • Các yếu tố cần kiểm soát sau khi đã lập kế hoạch và giao việc
 • Các phương pháp đánh giá kết quả công việc
 • Điều chỉnh kế hoạch, nhân sự

 

 

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát