1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng Quản trị nhân sự

HR FOR NON HR

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp các cán bộ quản lý, lãnh đạo hiểu sâu sắc hơn về quản lý nhân sự và phương pháp sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi có thể:

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý nhân sự hiệu quả.
 • Đánh giá hiệu quả công việc từ nhiều khía cạnh
 • Nắm bắt và vận dụng linh hoạt các phương pháp sử dụng nhân lực
 • Biết cách dẫn dắt, tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Nâng cao các kỹ năng cần thiết cho công tác quản lý.

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý nhân sự hiệu quả.

 • Đánh giá hiệu quả công việc từ nhiều khía cạnh

 • Nắm bắt và vận dụng linh hoạt các phương pháp sử dụng nhân lực

 • Biết cách dẫn dắt, tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • Nâng cao các kỹ năng cần thiết cho công tác quản lý.

Đối tượng tham dự

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung của doanh nghiệp

 • Các trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm không thuộc bộ phận nhân sự.

 • Các nhân viện dự định được đề bạt lên cấp quản lý.

Phần 1: Tổng quan về quản lý nhân sự và năng lực người lãnh đạo

 • Tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự
 • Năng lực lãnh đạo – Vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp dành cho lãnh đạo

 

Phần 2: Quản lý nhân sự hiệu quả

 • Đánh giá quy trình làm việc của các phòng, ban
 • Đánh giá năng lực nhân viên
 • Đánh giá hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc
 • Dùng người hiệu quả.
 • Kiểm soát công việc chặt chẽ
 • Lương bổng và đãi ngộ
 • Tạo động lực cho nhân viên.

 

Phần 3: Các công cụ hỗ trợ

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát