1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng Quản trị nhân sự

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ (HRS)

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm giúp người học hiểu được một cách rõ ràng và toàn diện thế nào là “Quản trị chiến lược nhân sự” cũng như vai trò và tầm quan trọng của nó. Kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Hiểu thấu thế nào là Quản trị chiến lược nhân sự

 • Nắm rõ các đặc điểm, lợi ích của việc Quản trị chiến lược nhân sự

 • Hiểu rõ sự liên hệ giữa các chính sách nhân sự và chiến lược chung của công ty

 • Gắn kết các chính sách nhân sự với các mục tiêu của doanh nghiệp

 • Hiểu và vận dụng tốt các mô hình tích hợp giữa quản trị nhân sự và chiến lược kinh doanh.

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu thấu thế nào là Quản trị chiến lược nhân sự

 • Nắm rõ các đặc điểm, lợi ích của việc Quản trị chiến lược nhân sự

 • Hiểu rõ sự liên hệ giữa các chính sách nhân sự và chiến lược chung của công ty

 • Gắn kết các chính sách nhân sự với các mục tiêu của doanh nghiệp

 • Hiểu và vận dụng tốt các mô hình tích hợp giữa quản trị nhân sự và chiến lược kinh doanh.

Đối tượng tham dự

 • Các cấp lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp

 • Cán bộ nhân viên các cấp của phòng hành chính, nhân sự

Phần 1: Tổng quan về Quản trị chiến lược nhân sự

 • Thế nào là Quản trị chiến lược nhân sự
 • Đặc điểm của Quản trị chiến lược nhân sự
 • Vai trò và lợi ích của Quản trị chiến lược nhân sự

 

Phần 2: Tầm ảnh hưởng của Quản trị chiến lược nhân sự

 • Liên hệ giữa Quản trị chiến lược nhân sự với chiến lược kinh doanh
 • Liên hệ giữa Quản trị chiến lược nhân sự với hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Liên hệ giữa Quản trị chiến lược nhân sự với việc đào tạo và phát triển nhân tài
 • Mối quan hệ giữa phòng nhân sự và các phòng ban, bộ phận khác trong việc Quản trị chiến lược nhân sự.

 

Phần 3: Các mô hình Quản trị chiến lược nhân sự

 • Mô hình tổng hợp
 • Mô hình tổ chức
 • Mô hình cụ thể hóa các mối quan hệ

 

Phần 4: Triển khai các mô hình Quản trị chiến lược nhân sự

 • Lựa chọn các mô hình phù hợp
 • Lập kế hoạch, chiến lược thực hiện
 • Một số điều cần lưu ý khi tiến hành triển khai

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát