1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng mềm

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Giới thiệu về khóa học

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng và công cụ để sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn. Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Thiết lập mục tiêu cho công việc và những mục tiêu ngoài công việc;
 • Chuyển những mục tiêu dài hạn thành hành động trong tháng, tuần và ngày;
 • Lập thứ tự ưu tiên và thời gian biểu cho các họat động hàng ngày bằng cách kết hợp các công cụ như sổ nhật ký, các ghi chú và sắp xếp bàn làm việc hợp lý;
 • Ủy thác công việc cho người khác một cách hiệu quả;
 • Tổ chức và sắp xếp công việc cá nhân hợp lý.

Lợi ích của khóa học

 • Thiết lập mục tiêu cho công việc và những mục tiêu ngoài công việc;
 • Chuyển những mục tiêu dài hạn thành hành động trong tháng, tuần và ngày;
 • Lập thứ tự ưu tiên và thời gian biểu cho các họat động hàng ngày bằng cách kết hợp các công cụ như sổ nhật ký, các ghi chú và sắp xếp bàn làm việc hợp lý;
 • Ủy thác công việc cho người khác một cách hiệu quả;
 • Tổ chức và sắp xếp công việc cá nhân hợp lý.

Đối tượng tham dự

 • Nhân viên các cấp
 • Lãnh đạo các cấp

Khóa học bao gồm 5 phần, được giảng dạy trong 1 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình.

 Phần 1: Chúng ta sử dụng thời gian như thế nào?

 •  Hoạt động: Sử dụng 24 giờ trong ngày
 •  Nhận dạng các yếu tố gây lãng phí thời gian
 •  Sổ nhật trình

Phần 2: Thiết lập mục tiêu.

 •  Mục tiêu SMART
 •  Mục tiêu cá nhân và công việc
 •  Chương trình hành động

Phần 3: Hoạch định và sắp xếp thứ tự ưu tiên

 

 •  Phân biệt mức độ quan trọng, mức độ ưu tiên của công việc
 •  Bài tập tình huống: Thời gian biểu làm việc của Xuân

Phần 4: Ủy thác công việc.

 

 •  Ủy thác là gì? Những điều cần xem xét trước khi ủy thác   công việc
 •  Xác định người phù hợp nhất cho công việc
 •  Qui trình ủy thác công việc
 •  Liệu có thể ủy thác công việc cho cấp trên?
 •  Bài tập ủy thác công việc

Phần 5: Tổ chức và sắp xếp cá nhân.

 

 •  Sắp xếp bàn làm việc và giấy tờ
 •  Xử lý các cuộc gọi điện thoại
 •  Tổ chức hệ thống email
 •  Xử lý việc đọc văn bản
 •  Các hỗ trợ cá nhân
 •  Giải quyết các chần chừ
 

 

 

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát