1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng quản lý

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Giới thiệu về khóa học

Khóa học đươc thiết kế nhằm giúp các nhà lãnh đạo, quản lý nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, giúp họ làm việc một cách tích cực và hiệu quả. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Hiểu được các yếu tố chi phối động lực làm việc của nhân viên.

 • Nắm vững các nguyên tắc tạo động lực làm việc cho nhân viên.

 • Nắm vững các biện pháp giảm áp lực làm việc, cân bằng tâm lý cho nhân viên.

 • Sở hữu, nâng cao kỹ năng động viên, chia sẻ, giải quyết vấn đề.

 • Xây dựng văn hóa làm việc cống hiến hết mình vì công ty.

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu được các yếu tố chi phối động lực làm việc của nhân viên.

 • Nắm vững các nguyên tắc tạo động lực làm việc cho nhân viên.

 • Nắm vững các biện pháp giảm áp lực làm việc, cân bằng tâm lý cho nhân viên.

 • Sở hữu, nâng cao kỹ năng động viên, chia sẻ, giải quyết vấn đề.

 • Xây dựng văn hóa làm việc cống hiến hết mình vì công ty.

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo doanh nghiệp

 • Cán bộ quản lý các cấp.

 • Các cán bộ nhân sự.

Phần 1: Cơ sở tạo động lực

 • Vì sao phải tạo động lực làm việc?

 • Tầm quan trọng của việc tạo động lực

 • Hệ giá trị của con người trong công việc

 

Phần 2: Tạo động lực trong công việc

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của mỗi cá nhân

 • Nguyên tắc của việc tạo động lực

 • Quy trình tạo động lực làm việc

 • Một số kỹ năng cần thiết để tạo động lực hiệu quả

 

Phần 3: Một số phương pháp tạo động lực

 

 

 

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát