1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng mềm

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Giới thiệu về khóa học

Khóa học kỹ năng giao tiếp là một phần trong khóa học “Kỹ năng giao tế nhân sự” nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để xây dựng và duy trì và phát triển mối quan hệ tại nơi làm việc thông qua hoạt động giao tiếp hàng ngày. Vào cuối khóa học, học viên được mong đợi lãnh hội được các khả năng sau:

 • Xác định các chuẩn mực và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả
 • Giao tiếp khéo léo, hiệu quả hơn trong mọi tình huống
 • Biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp
 • Biết cách lắng nghe, thấu cảm trong giao tiếp
 • Hình thành và duy trì lòng tự tin và mối quan hệ tốt đẹp

Lợi ích của khóa học

 • Xác định các chuẩn mực và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả

 • Giao tiếp khéo léo, hiệu quả hơn trong mọi tình huống

 • Biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

 • Biết cách lắng nghe, thấu cảm trong giao tiếp

 • Hình thành và duy trì lòng tự tin và mối quan hệ tốt đẹp

Đối tượng tham dự

 • Cán bộ nhân viên, quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp

 • Các doanh nghiệp mong muốn nâng cao văn hóa giao tiếp trong nội bộ cũng như với khách hàng

Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp bao gồm 6 đề tài được truyền đạt trong 2 ngày. Trong khóa học giảng viên sẽ áp dụng các phương pháp thuyết giảng, trắc nghiệm, thảo luận nhóm, phát triển ý tưởng, trò chơi nhằm giúp học viên học tập tích cực, dễ tiếp thu bài học hơn.

ĐỀ TÀI

NỘI DUNG CHÍNH

 1. Giới thiệu về giao tiếp

 •  Trắc nghiệm hiểu biết của học viên về thông tin cơ bản của doanh nghiệp (nếu có yêu cầu)
 •  Phát triển ý tưởng về cấu trúc và hoạt động chức năng của   công ty (nếu có yêu cầu)
 •  So sánh giao tiếp 2 chiều và giao tiếp 1 chiều
 •  Xác định các rào cản trong quá trình giao tiếp hiệu quả

 2. Ngôn ngữ hình thể

 •  7 yếu tố của ngôn ngữ hình thể
 •  Làm chủ ngôn ngữ hình thể của bạn
 •  Kết hợp ngôn ngữ hình tể với ngôn ngữ có lời

 3. Kỹ năng lắng nghe và kỹ thuật đặt câu hỏi

 •  4 yếu tố của kỹ năng lắng nghe – Lắng nghe tích cực
 •  Những trở ngại trong quá trình lắng nghe
 •  Đặt câu hỏi đúng

 4. Nhân cách của bạn trong quan hệ và tính kiên định

 •  Trắc nghiệm nhân cách của bạn
 •  Làm cách nào để kiên định nhằm đạt được giải pháp 2 bên  cùng có lợi
 •  Thực hiện tính kiên định

 5. Thái độ tích cực. Lòng tự tin. Tự biểu lộ: Cửa sổ Johari 

 •  Xác định điểm mạnh của bạn
 •  Trình bày quan điểm bằng sự tự tin
 •  Hình thành mối quan hệ tốt đẹp thông qua hoạt động tự biểu   lộ
 •  4 yếu tố của hoạt động tự biểu lộ

 6. Chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh

 •  Trắc nghiệm chỉ số cảm xúc
 •  Làm thế nào để xây dựng chỉ số cảm xúc tốt
 

 

 

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát