1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng quản lý

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý;

 • Thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả;

 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên;  

 • Huấn luyện và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Lợi ích của khóa học

 • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý;

 • Thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả;

 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên;  

 • Huấn luyện và đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Đối tượng tham dự

 • Các cấp giám sát, quản lý lên đến cấp trung

 • Các nhân viên dự kiến được đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý

 

Khóa học bao gồm 6 bài, được giảng dạy trong 3 ngày. Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiên cứu tình huống, đọc tài liệu, thảo luận nhóm, diễn vai, trình bày và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi các kỹ năng cần thiết sẽ áp dụng qua các quan sát phản hồi của giảng viên và các học viên khác trong suốt chương trình.

 

1. Giới thiệu vai trò quản lý

 • Quản lý & giám sát

 • Các chức năng quản lý

 • Các cấp độ quản lý

 • Vị trí của người quản lý/giám sát

 • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý/giám sát

 • Các kỹ năng của người quản lý

2. Hoạch định cá nhân & Ủy thác công việc

 • Tiến trình lập kế hoạch cá nhân

 • Mục đích và mục tiêu SMART

 • Kế hoạch hành động

 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc

 • Lên lịch làm việc

 • Ủy thác công việc

3. Kỹ năng giao tiếp

 • Định nghĩa giao tiếp

 • Các loại hình giao tiếp

 • Tiến trình trao đổi thông tin

 • Những yếu tố tác động đến quan điểm trong giao tiếp

 • Các hình thức giao tiếp

 • Giao tiếp phi ngôn ngữ

 • Kỹ năng lắng nghe

 • Các trở ngại trong giao tiếp

 • Kênh trao đổi thông tin trong tổ chức

 • Các nguyên tắc và tiêu chuẩn giao tiếp trong công việc

4. Phong cách lãnh đạo

 • Lãnh đạo là gì?

 • Lý thuyết lãnh đạo X và Y

 • Các phong cách lãnh đạo

 • Lãnh đạo theo tình huống

 • Sơ đồ phong cách lãnh đạo

 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo

5. Động viên nhân viên/tạo động lực cho nhân viên (Motivation)

 • Tầm quan trọng của động viên

 • Các lý thuyết động viên nhân viên

 • Trắc nghiệm mức độ động viên trong doanh nghiệp

 • Làm thế nào để động viên nhân viên của mình

 • Áp dụng động viên vào thực tế doanh nghiệp

6. Làm việc trong đội (Teamwork)

 • Đội và nhóm

 • Các giai đọan hình thành và phát triển đội

 • Phong cách làm việc cá nhân

 • Lợi ích và hạn chế của đội

 • Đặc điểm của đội họat động hiệu quả

 • Trò chơi xây dựng đội

 

 

 

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát