1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng Huấn luyện

TRAIN THE TRAINER

Giới thiệu về khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm nâng cao năng lực của cán bộ đào tạo cũng như cán bộ cấp trung, cao thường xuyên phải chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nhân viên. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được mong đợi sẽ có thể:

 • Hiểu rõ vai trò, công việc, đặc tính của người đào tạo chuyên nghiệp
 • Hiểu rõ khái niệm, quy trình, kỹ thuật để xây dựng một cách chi tiết và có hệ thống một chương trình đào tạo hiệu quả.
 • Sở hữu, nâng cao các kỹ năng giúp tự tin và vững vàng khi đứng lớp đào tạo.
 • Lập kế hoạch chuẩn bị cho chương trình đào tạo.
 • Nắm vững các kỹ năng, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Lợi ích của khóa học

 • Hiểu rõ vai trò, công việc, đặc tính của người đào tạo chuyên nghiệp

 • Hiểu rõ khái niệm, quy trình, kỹ thuật để xây dựng một cách chi tiết và có hệ thống một chương trình đào tạo hiệu quả.

 • Sở hữu, nâng cao các kỹ năng giúp tự tin và vững vàng khi đứng lớp đào tạo.

 • Lập kế hoạch chuẩn bị cho chương trình đào tạo.

 • Nắm vững các kỹ năng, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Đối tượng tham dự

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

 • Trưởng bộ phận, chuyên viên.

 • Cán bộ đào tạo, quản lý nhân sự muốn nâng cao năng lực giảng dạy

 • Diễn giả, người có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm một cách có hiệu quả

Phần 1: Cán bộ đào tạo

 • Tầm quan trọng của công tác đào tạo
 • Năng lực của cán bộ đào tạo
 • Các yếu tố tạo nên người đào tạo chuyên nghiệp và hiệu quả
 • Các kỹ năng cần thiết cho giảng dạy

 

Phần 2: Xây dựng chương trình đào tạo

 • Phong cách học của người lớn
 • Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Xác định mục tiêu khóa học
 • Xây dựng cấu trúc bài giảng

 

Phần 3: Đào tạo

 • Cấu trúc của một buổi đào tạo hiệu quả
 • Tạo hứng thú cho người học
 • Các phương thức truyền tải nội dung
 • Các kỹ năng bổ trợ cần thiết
 • Tương tác với học viên

 

Phần 4: Đánh giá chương trình đào tạo

 • Các tiêu chí đánh giá
 • Phương pháp đánh giá chính xác
 • Phương hướng điều chỉnh khi cần thiết

Từ 1-2 ngày tùy thuộc vào nội dung và yêu cầu riêng của từng khách hàng.

GPO có đội ngũ chuyên nghiệp, bài bản, có nhiều kinh nghiệm làm việc thực chiến ở các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Giảng viên cụ thể sẽ được trao đổi với khách hàng có nhu cầu.

Bản quyền thuộc về GPO. Thiết kế website bởi Tâm Phát